Utylizacja zasobów informatycznych (ITAD)

Usługi w zakresie ITAD chronią zasoby IT Twojej firmy po zakończeniu ich cyklu użytkowania w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami ochrony środowiska, zapewniając ograniczenie ryzyka dla Twojej firmy, zachowanie wartości sprzętu i wsparcie inicjatyw Twojej organizacji w zakresie zrównoważonego rozwoju.

 

330 mln + kg

Wielkość emisji gazów cieplarnianych, którym udało się zapobiec

2.6 mln kg

Ilość niebezpiecznych odpadów, które nie trafiły na składowiska

80 krajów

Obsługiwanych na 6 kontynentach

Zarządzanie wycofanymi z eksploatacji aktywami IT

Niewłaściwe obchodzenie się z zasobami wycofywanymi z użytku może prowadzić do poważnych naruszeń danych, katastrofalnych konsekwencji dla środowiska i miliardowych strat związanych z koniecznością zakupu nowego sprzętu. Usługi w zakresie ITAD, świadczone przez Ingram Micro Lifecycle, mogą pomóc rozwiązać te problemy, zanim jeszcze się pojawią. Usługi w zakresie ITAD, świadczone przez Ingram Micro Lifecycle, mogą pomóc rozwiązać te problemy, zanim jeszcze się pojawią.

Ograniczanie ryzyka

Każdego roku firmy płacą wysokie kary za naruszenia bezpieczeństwa danych związane z niewłaściwym obchodzeniem się z wyrzucanymi przez nie zasobami IT. Chroń swoje dane i markę przed tymi zagrożeniami, wdrażając program ITAD klasy korporacyjnej.

Zarządzanie środowiskowe

Nie należy lekceważyć zagrożeń środowiskowych związanych z niewłaściwą utylizacją aktywów IT. Program ITAD chroni środowisko poprzez odpowiedzialne zarządzanie utylizacją aktywów po zakończeniu ich życia.

Odzyskiwanie wartości

Wyrzucanie zużytych zasobów IT może być kosztowne zarówno dla Ciebie, jak i dla naszej planety. Korzystanie z usług ITAD pozwala zaoszczędzić pieniądze i zasoby planety poprzez wydłużenie życia aktywów na rynku wtórnym przy jednoczesnym zachowaniu ich wartości rezydualnej.

Ograniczanie ryzyka

Chroń swoje dane i markę dzięki bezpiecznym i certyfikowanym usługom utylizacji, które zapewniają pełne czyszczenie danych, śledzenie zasobów na podstawie serializacji oraz szczegółowe raporty dotyczące aktywów – wszystko to podlega ścisłej kontroli łańcucha przechowywania. Usługi ITAD minimalizują ryzyko i zapewniają zgodność z przepisami dotyczącymi środowiska i bezpieczeństwa danych.

Risk Mitigation

Usługi

Wyrzucanie zasobów IT może narazić firmę na wiele zagrożeń. Oferujemy kompleksowy zestaw usług ITAD mających na celu przeciwdziałanie tym zagrożeniom.

Odzyskiwanie wartości

Usługi remarketingowe maksymalizują zwrot z wycofanych systemów poprzez ponowne wprowadzenie ich do łańcucha dostaw. Zasoby, których życie dobiegnie końca, są oceniane w celu określenia potencjalnej wartości remarketingowej. Wykorzystując wiedzę branżową, aktywa są oceniane w celu określenia potencjalnej wartości odsprzedaży.

Value Recovery

Usługi

Wykorzystując wiedzę branżową, aktywa są oceniane w celu określenia potencjalnej wartości odsprzedaży

Zarządzanie środowiskowe

Chociaż ponowne wykorzystanie Twoich zasobów IT jest naszym głównym priorytetem, jeśli nie można odzyskać żadnej wartości, nasz certyfikowany program ITAD gwarantuje, że wszystkie Twoje e-odpady zostaną poddane odpowiedzialnemu recyklingowi. Procesy obejmują bezpieczeństwo danych, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz standardy środowiskowe, dzięki czemu program ITAD staje się integralną częścią Twoich inicjatyw środowiskowych, społecznych i zarządczych.

Environmental Stewardship

Usługi

Zasoby IT, których życie dobiegnie końca, mogą stanowić poważne zagrożenie dla środowiska. Nasze usługi mają na celu umożliwienie realizacji inicjatyw w zakresie ESG Twojej firmy.

Dowiedz się więcej o naszych bezpiecznych, kompleksowych i zgodnych z wymogami ochrony środowiska rozwiązaniach w zakresie ITAD.

Skontaktuj się z nami