Certyfikaty

Jesteśmy dumnym posiadaczem wielu różnych certyfikatów i akredytacji, które są najważniejsze w naszej branży i świadczą o naszym zobowiązaniu do promowania gospodarki obiegowej, a także zapewniają naszym klientom pewność, że wszystkie nasze usługi spełniają najwyższe standardy.

estewardscertified

e-Stewards

Certyfikat e-Stewards wymaga spełnienia rozbudowanego zestawu rygorystycznych wymogów wydajnościowych, określonych specjalnie dla branży ITAD w celu zapewnienia najwyższego poziomu ochrony socjalnej i środowiskowej.

ElektroG

ElektroG-DIN-66399-(shared)

Podobnie jak dyrektywa WEEE w Europie, niemiecka ustawa o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nadzoruje sprzedaż, utylizację i recykling wszelkiego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

DIN 66399

ElektroG-DIN-66399-(shared)

Certyfikat DIN 66399, opracowany przez Niemiecki Instytut Normalizacyjny, obejmuje wymogi dotyczące niszczenia nośników sześciu w oparciu o poziomy bezpieczeństwa.

IS-9001

ISO 9001

Zarządza jakością w organizacji dowolnej wielkości, poprzez egzekwowanie systemów zarządzania jakością

ISO14001

ISO 14001

Zapewnia zgodność wewnętrznych systemów zarządzania środowiskowego firm ze standardami globalnymi

ISO-22301-1 ISO 22301

Pomaga organizacjom utrzymywać i ulepszać systemy zarządzania, które chronią, ograniczają, przygotowują i pomagają wyjść z zakłóceń, zachowując przy tym z góry określony poziom funkcjonowania.

ISO-27001

ISO 27001

Wyposaża firmy w lepsze narzędzia do bezpiecznego zarządzania zasobami

ISO-45001

ISO 45001

Regulacje mające na celu poprawę bezpieczeństwa pracowników, zmniejszenie zagrożeń w miejscu pracy oraz stworzenie lepszych i bezpieczniejszych warunków pracy.

NAID AAA

NAID-(iSigma)
Certyfikat National Association of Information Destruction (NAID) opiera się na zestawie surowych zasad dotyczących obsługi i recyklingu urządzeń zawierających dane, a także na przestrzeganiu najwyższych standardów bezpieczeństwa i etyki w branży niszczenia informacji.

R2

R2V3-web

Certyfikat Responsible Recycling (R2) zapewnia kryteria praktyk odpowiedzialnego ponownego wykorzystania i recyklingu, w całym cyklu życia urządzeń elektronicznych, a zwłaszcza gdy zbliża się on do końca. Stanowi formalne narzędzie do bieżącej oceny i monitorowania działalności korporacji.

WEEELABEX

WEEELABEX

Certyfikat WEEELABEX opiera się na kompleksowym zestawie wymogów technicznych w zakresie zbierania, sortowania, przechowywania, przewożenia, przygotowywania do ponownego użytku, przetwarzania i utylizacji wszelkiego rodzaju odpadów elektronicznych.

Nasze certyfikaty i afiliacje

Blancco logo
coalition for american electronics recycling logo
microsoft authorized refurbisher logo
reverse logistics association logo
zertifizierungs netzwerk logo
i-sigma member logo
idsc logo
aaa-naid certified logo
weeelabex logo

Zobacz pełną listę naszych certyfikatów według lokalizacji.

ściągnij PDF